Pályázati hirdetmény

Posted on

A Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány ösztöndíj pályázatot hirdet a Természettudományi és Informatikai Karok doktori iskoláinak hallgatói részére, akik doktori tanulmányaikat a hároméves ösztöndíjas időszak alatt nem tudták befejezni. Ez az ún. predoktori ösztöndíj legfeljebb 6 hónapra kérhető, havi összege nem haladhatja meg a doktori ösztöndíjak törvény által megszabott mértékét.

A kérvényt részletes indokolással kell ellátni, s csatolni kell hozzá a pályázó témavezetőjének támogató levelét, valamint az illetékes doktori iskola vezetőjének támogató véleményét. A pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány anyagi lehetőségeinek ismeretében bírálja el.

A pályázat leadásának határideje nincs, annak befogadását azonban az Alapítvány külön híradásban átmenetileg felfüggesztheti.

A pályázat a Kuratórium elnökéhez vagy bármelyik tagjához eljuttatható. Elérhetőségük az Alapítvány honlapján (http://pettialap.elte.hu) megtalálható.

 

Eredeti hirdetmény itt olvasható.